Zadzwoń : (61) 648 99 01 - Mail: office@mipcloud.pl

Kancelarie prawne

Przenieś kancelarie w wirtualny świat

Szczegóły

Rozwiązanie mipKancelaria jest kompletnym zestawem narzędzi realnie wspierających pracę kancelarii lub działów prawnych przedsiębiorstw.  Zostało opracowane w oparciu o system Microsoft Dynamics CRM i stanowi cyfrowe repozytorium dokumentów wraz z ewidencją postępowań, poleceń, czynności oraz integralnym kalendarzem rozpraw.

Poprzez łatwy dostęp z poziomu przeglądarki, Microsoft Outlook lub przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych nasze rozwiązanie pozwala na sprawną kontrolę i zarządzanie dużym zespołem prawników  pracującym w wielu lokalizacjach.

Wsparcie pracy kancelarii 

mipKancelaria zapewnia szerokie wsparcie pracy kancelarii zwłaszcza poprzez:

 • Łatwy dostęp z dowolnego miejsca na świecie do pism wychodzących i przychodzących oraz akt sprawy
 • Gromadzenie informacji o aktualnym statusie spraw klientów
 • Grupowanie prowadzonych spraw w hierarchiczne struktury
 • Zachowanie ciągłości komunikacji z klientem.
 • Automatyczne podłączanie korespondencji mailowej do Klientów, Spraw, Poleceń
 • Szybkie raportowanie spotkań z klientami
 • Wygodny, wspólny kalendarz rozpraw
 • Powiadomienia  i przypomnienia mailowe o zbliżających się terminach rozpraw
 • Dostęp do kontaktów dla wszystkich pracowników kancelarii
 • Nadawanie uprawnień dla wybranych pracowników

Pełna historia obsługi prawnej

Obiekt Sprawa umożliwia ewidencję wszelkich zgłoszeń od klientów dotyczących porady prawnej, doradztwa, przygotowania lub konsultacji różnego rodzaju dokumentów np. umów, projektów

 • Rejestracja zgłoszeń klientów,
 • Kontrola i sprawne zarządzanie sprawami,
 • Możliwość kolejkowania spraw,
 • Grupowanie prowadzonych spraw w hierarchiczne struktury
 • Automatyczne rozliczenie spraw z kontraktami,
 • Możliwość definiowania priorytetu i poziomu usług,
 • Możliwość rozwiązywania spraw na postawie artykułów z bazy wiedzy,
 • Możliwość raportowania spraw.

Wygodne rozliczanie klientów i pracowników

Funkcja Czynności pozwala na rejestrację kosztów czasowych lub finansowych poniesionych podczas pracy nad przydzielonym zadaniem. Dzięki temu w wygodny sposób można połączyć nakłady z kontem klienta na rzecz którego zostały poniesione – co jest podstawą do rozliczenia zarówno klienta jak i pracownika.

 • Rejestracja kosztów czasowych,
 • Rejestracja kosztów finansowych,
 • Raportowanie czynności dla klienta, sprawy, postępowania, polecenia, pisma,
 • Kontrola interwałów czasowych,
 • Kontrola daty – bieżąca rejestracja kosztów,
 • Eksport do formatu xls.,
 • Eksport do systemu FK,
 • Połączenie czynności z obiektami Pismo, Sprawa, Polecenie, Klient, Postępowanie,
 • Raport z wykonanych czynności.

Prosta delegacja zadań dla współpracowników

Dzięki obiektom Polecenia można rejestrować i delegować zadania wydawane przez decydentów współpracownikom. Ponadto Polecenia można dodawać również podczas rejestrowania Pism, Czynności (kosztów), Działań. Funkcjonalność ta usprawnia proces komunikacji w organizacji, pozwala kontrolować poziom obciążenia pracowników oraz stan realizacji przydzielonych im zadań.

 • Rejestracja i przekazywanie poleceń wewnątrz kancelarii,
 • Rejestracja dat utworzenia, akceptacji, wykonania polecenia,
 • Powiadomienia e-mail o statusie realizacji poleceń
 • Śledzenie i monitorowanie terminowości wykonywania poleceń,
 • Kontrola zajętości pracowników i zasobów,
 • Powiązanie poleceń z Klientem, Sprawą, Pismem, Postępowaniem,
 • Raportowanie zagrożonych terminów,
 • Możliwość automatycznego generowania raportów  e-mail

Elektroniczna teczka procesowa

Funkcjonalność Sygnatury wewnętrznej pozwala na agregacje wszelkich informacji, dokumentów, czynności, związane z postępowaniem sądowym i administracyjnym prowadzonym przez kancelarie na rzecz klienta. Stworzona w ten spsoób elektroniczna teczka postępowania może przechowywać informacje z różnych instancji i ułatwiającą dostęp do całej historii postępowania.

 • Obsługa w wielu instancjach,
 • Przypisywanie stron postępowania
 • Dostęp do wszystkich pism i czynności powiązanych z postępowaniem,
 • Możliwość określenia kilku sygnatur
 • Automatyczne pobieranie danych z postępowań przez obiekty powiązane,
 • Kalendarz rozpraw,
 • Możliwość rejestracji kosztów związanych z pracą nad postępowaniem,
 • Elektroniczna archiwizacja postępowań.

Pełna ewidencja korespondencji i automatyzacja procesów

Funkcjonalność ta wraz z modułem mipPoczta może wyeliminować papierowy obieg dokumentów w organizacji, usprawnić proces przydziału zadań oraz rejestracji kosztów. Obiekt Pismo umożliwia szybszą  rejestrację i  obsługę korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej z kancelarii.  Zeskanowany dokument opatrzony jest elektroniczną metryką zawierającą informację  m. in.  o pochodzeniu dokumentu, kliencie,  sprawie lub innym procesie, którego dotyczy oraz sposobie realizacji wysyłki.

 • Skanowanie pism bezpośrednio do systemu mipKancelaria,
 • Cyfrowe archiwum korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Prosty dostęp z dowolnego miejsca na świecie do pism oraz akt sprawy
 • Zwiększone bezpieczeństwo poprzez umieszczanie pism w bazie danych,
 • Przekazywanie i dystrybucja pism wewnątrz organizacji,
 • Możliwość rejestracji kosztów związanych z pracą nad pismem,
 • Szybkie wyszukiwanie po nadanych atrybutach,
 • Powiązanie pism z Klientem, Sprawą, Poleceniem, Postępowaniem,
 • Automatyczne statusowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Automatyczne generowanie odpisów do wielu adresatów
 • Automatyczne generowania potwierdzeń nadania do sądu
 • Automatyczne generowanie książek nadawczych

Zapraszamy do kontaktu

 

Zostaw wiadomość

 

Zobacz także

Back to Top